Language of document :

A Törvényszék 2014. március 25-i ítélete – Deutsche Bank kontra OHIM (Leistung aus Leidenschaft)

(T-539/11. sz. ügy)

(Közösségi védjegy – A Leistung aus Leidenschaft közösségi szóvédjegy bejelentése – Reklámjelmondatból álló védjegy – Feltétlen kizáró okok – A megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Egyenlő bánásmód – Indokolási kötelezettség – Első alkalommal a Törvényszék előtt felhozott bizonyítékok)Az eljárás nyelve: németFelekFelperes: Deutsche Bank AG (Frankfurt, Németország) (képviselők: R. Lange, T. Götting és G. Hild ügyvédek)Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)Az ügy tárgyaAz OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Leistung aus Leidenschaft szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2011. augusztus 3-án hozott hat

ítékok)Az eljárás nyelve

: néme

tFelekFelperes: Deutsche Bank AG (Frankfurt, Németország) (képviselők: R. Lange, T. Götting és G. Hild üg

yvédek)Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatal

mazott)Az ügy

tárgyaAz OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Leistung aus Leidenschaft szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2011. augusztus 3-án hozott határozata (R 188/2011–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.Rendelkező részA Törvényszék a keresetet elutasítja.A Törvényszék a Deutsche Bank AG-t kötelezi a költségek viselésére.