Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 25 martie 2014 – Deutsche Bank/OAPI (Leistung aus Leidenschaft)

(Cauza T-539/11)1

[„Marcă comunitară – Cererea de înregistrare a mărcii comunitare verbale Leistung aus Leidenschaft – Marcă constituită dintr-un slogan publicitar – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Egalitate de tratament – Obligația de motivare – Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului”]

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: R. Lange, T. Götting și G. Hild, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: G. Schneider, agent)ObiectulAcțiune împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 3 august 2011 (cauza R 188/2011-4), privind cererea de înregistrare ca marcă comunitară a semnului verbal Leistung aus LeidenschaftDispozitivulRespinge acțiunea.Obligă Deutsche Bank AG la plata cheltuielilor de judecată.