Language of document :

Žaloba podaná dne 24. února 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-16/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajícího se převodu nároků na důchod žalobkyně do důchodového systému Unie, kterým se uplatňujícího nová obecná prováděcí ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní,zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2013 o bonifikaci nároků na důchod nabytých žalobkyní před nástupem do služby v rámci jejich převodu do režimu důchodového zabezpečení orgánů Evropské unie v souladu s uplatněním obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011, uložit Komisi náhradu nákladů řízení.