Language of document :

Acțiune introdusă la 24 februarie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-16/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii care aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Constatarea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut;anularea deciziei din 24 mai 2013 de acordare a sporului pentru drepturile de pensie dobândite de reclamant înaintea angajării sale în muncă, în cadrul transferului acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene, în temeiul Dispozițiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.