Language of document :

Talan väckt den 24 februari 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-16/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem vilket tillämpar de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är olaglig,

ogiltigförklara beslutet av den 24 maj 2013 att förbättra de pensionsrättigheter som sökanden hade förvärvat innan sökande trädde i tjänst inom ramen för överföringen av dessa rättigheter till Europeiska unionens pensionssystem, med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna den 3 mars 2011m, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.