Language of document :

Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-14/14)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Carrozzini, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на удържането на различни суми от обезщетението за инвалидност на жалбоподателя за месеците от април до септември 2013 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отменят решенията, съдържащи се в извлеченията по пенсионната партида на жалбоподателя за периода от април до месец септември 2013 г., за удържане от обезщетението за инвалидност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочените месеци, на сумата от 504,67 EUR за месец април, 504,72 EUR за месец май и 508,38 EUR за месеците от юни до септември,

доколкото е необходимо, да се отменят решенията, независимо от формата, в която са приети, за отхвърляне на административните жалби от 16 юли 2013 г. и 7 октомври 2013 г., подадени срещу горепосочените решения;

да се отмени всяко решение, което се съдържа в докладната записка от 24 октомври 2013 г., обозначена в горния десен ъгъл на първата си страница с номер „Ref. Ares(2013)3327388 - 24/10/2013“;

да се отмени всяко решение, което се съдържа в докладната записка от 17 май 2013 г.;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя следните суми: (1) 504,67 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 май 2013 г. до деня на плащането на горепосочената сума; (2) 504,72 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 юни 2013 г. до деня на плащането на тази сума; (3) 508,38 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 юли 2013 г. до деня на плащането на тази сума; (4) 508,38 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 август 2013 г. до деня на плащането на тази сума; (5) 508,38 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 септември 2013 г. до деня на плащането на тази сума; (6) 508,38 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 октомври 2013 г. до деня на плащането на тази сума;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.