Language of document :

Tužba podnesena 17. veljače 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-14/14)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: A. Carrozzini, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje pljenidbi različitih iznosa koji su uskraćeni s invalidske naknade tužitelja za mjesece od travnja do rujna 2013.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluke sadržane u mirovinskim odrescima za mjesece od travnja do rujna 2013., da se s invalidske naknade na koju je tužitelj imao pravo za navedene mjesece uskrati iznos od 504,67 eura za mjesec travanj, 504,72 eura za mjesec svibanj i 508,38 eura za mjesece od lipnja do rujna;

u slučaju potrebe, poništiti odluke, bez obzira na to u kojem su obliku donesene, o odbacivanju pritužbi od 16. srpnja 2013. i 7. listopada 2013. protiv gore navedenih odluka;

poništiti sve odluke sadržane u dopisu od 24. listopada 2013. koji, gore desno na svojoj prvoj stranici, sadrži oznaku „Ref. Ares(2013)3327388 - 24/10/2013“;

poništiti sve odluke sadržane u dopisu od 17. svibnja 2013.;

naložiti Komisiji da tužitelju isplati sljedeće iznose: (1) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. svibnja 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (2) 504,72 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. lipnja 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (3) 508,38 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. srpnja 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (4) 508,38 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. kolovoza 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (5) 508,38 eura zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. rujna 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (6) 508,38 eura zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. listopada 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa;naložiti tuženiku snošenje troškova.