Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-14/14)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – A. Carrozzini, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atmaksāt vairākas summas, kas ir ieturētas no prasītāja invaliditātes pabalsta par 2013. gada aprīļa – septembra mēnešiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, kas ir ietverti paziņojumos par pensiju par 2013. gada aprīļa – septembra mēnešiem, samazināt invaliditātes pabalstu, uz kuru prasītājam bija tiesības par šiem mēnešiem, aprīlī – par EUR 504,67, maijā – par EUR 504,72 un jūnijā – septembrī – par EUR 508,38;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus jebkurā to formā, ar kuriem ir noraidītas 2013. gada 16. jūlija un 2013. gada 7. oktobra sūdzības par iepriekš minētajiem lēmumiem;

atcelt visus lēmumus, kas ir ietverti 2013. gada 24. oktobra paziņojumā ar atsauces numuru “Ref Ares(2013)3327388 - 24/10/2013” šī paziņojuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī;

atcelt visus lēmumus, kas ir ietverti 2013. gada 17. maija paziņojumā;piespriest Komisijai samaksāt prasītājam šādas summas: 1) EUR 504,67 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. maija līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 2) EUR 504,72 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. jūnija līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 3) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. jūlija līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 4) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. augusta līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 5) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. septembra līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 6) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. oktobra līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.