Language of document :

Beroep ingesteld op 17 februari 2014 – ZZ / Commissie

(Zaak F-14/14)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Carrozzini, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de inhouding van diverse bedragen op verzoekers invaliditeitsuitkeringen over de maanden april tot en met september 2013

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten, vervat in verzoekers pensioenafrekeningen over de maanden april tot september 2013, om inhoudingen te verrichten op de invaliditeitsuitkeringen waarop hij voor voormelde maanden recht had, namelijk 504,67 EUR op verzoekers invaliditeitsuitkering over de maand april, 504,72 EUR voor de maand mei en 508,38 EUR voor de maanden juni tot en met september;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van de klachten van 16 juli 2013 en 7 oktober 2013 tegen voormelde besluiten;

nietigverklaring van het in de brief van 24 oktober 2013 vervatte besluit, met rechtsboven op de eerste bladzijde de vermelding „Ref. Ares(2013)3327388 - 24/10/2013”;

nietigverklaring van elk in de brief van 17 mei 2013 vervat besluit;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van de volgende bedragen: (1) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 mei 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (2) 504,72 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 juni 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (3) 508, 38 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 juli 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (4) 508,38 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 augustus 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (5) 508,38 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 september 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (6) 508,38 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 oktober 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.