Language of document :

Acțiune introdusă la 17 februarie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-14/14)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: A. Carrozzini, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea recuperării diverselor sume reținute din prestația de invaliditate a reclamantului pentru lunile aprilie-septembrie 2013

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor, cuprinse în buletinele de pensie ale reclamantului pentru lunile aprilie-septembrie 2013, de a reține din prestația de invaliditate la care avea dreptul reclamantul pentru lunile menționate, sumele de 504,67 euro pentru luna aprilie, 504,72 euro pentru luna mai și 508,38 euro pentru lunile iunie-septembrie;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor, indiferent de forma lor, de respingere a reclamațiilor din 16 iulie 2013 și din 7 octombrie 2013 depuse împotriva deciziilor menționate;

anularea oricărei decizii cuprinse în scrisoarea din 24 octombrie 2013 care poartă în partea dreaptă sus a primei pagini mențiunea „Ref. Ares(2013)3327388 - 24/10/2013”;

anularea oricărei decizii cuprinse în scrisoarea din 17 mai 2013;

obligarea comisiei la plata către reclamant a sumelor următoare: 1) 504,67 euro, majorată cu o dobândă de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând de la 1 mai 2013 și până în ziua când suma va fi plătită efectiv; 2) 504,72 euro, majorată cu o dobândă de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând de la 1 iunie 2013 și până în ziua când suma va fi plătită efectiv; 3) 508,38 euro, majorată cu o dobândă de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând de la 1 iulie 2013 și până în ziua când suma va fi plătită efectiv; 4) 508,38 euro, majorată cu o dobândă de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând de la 1 august 2013 și până în ziua când suma va fi plătită efectiv; 5) 508,38 euro, majorată cu o dobândă de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând de la 1 septembrie 2013 și până în ziua când suma va fi plătită efectiv; 6) 508,38 euro, majorată cu o dobândă de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând de la 1 octombrie 2013 și până în ziua când suma va fi plătită efectiv;obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.