Language of document :

Tožba, vložena 17. februarja 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-14/14)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Carrozzini, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odtegljajev od invalidnine tožeče stranke v različnih zneskih za mesece od aprila do septembra 2013.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločb, navedenih v pokojninskih odrezkih za mesece od aprila do septembra 2013, s katerimi je bila znižana invalidnina, do katere je bila tožeča stranka upravičena v zgoraj navedenih mesecih, in sicer za 504,67 EUR za april, 504,72 EUR za maj in 508,38 EUR za mesece od junija do septembra;

če je potrebno, razglasitev ničnosti odločb, ne glede na njihovo obliko, s katerimi sta bili zavrnjeni pritožbi z dne 16. julija 2013 in 7. oktobra 2013 zoper navedene odločbe;

razglasitev ničnosti vseh odločb, navedenih v dopisu z dne 24. oktobra 2013, na katerem je na prvi strani desno zgoraj navedeno „Ref. Ares(2013)3327388 - 24/10/2013“;

razglasitev ničnosti vseh odločb, navedenih v dopisu z dne 17. maja 2013;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača te zneske: (1) 504,67 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. maja 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (2) 504,72 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. junija 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (3) 508,38 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. julija 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (4) 508,38 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. avgusta 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (5) 508,38 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. septembra 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (6) 508,38 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. oktobra 2013 do dneva plačila navedenega zneska;naložitev plačila stroškov toženi stranki.