Language of document :

Beroep ingesteld op 10 maart 2014 – ZZ / EESC

(Zaak F-20/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. Nikolajsen, advocaat)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EESC tot afwijzing van verzoeksters verzoek om krachtens artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut in aanmerking te komen voor vroegtijdige pensionering zonder vermindering van pensioenrechten

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het EESC houdende weigering om verzoekster voor het jaar 2013 in aanmerking te laten komen voor artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut, in de tot en met 31 december 2013 geldende versie;

verwijzing van het EESC in de kosten van de procedure.