Language of document :

Sag anlagt den 24. marts 2014 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-26/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi, C. Bernard-Glanz og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på den ansøgning om bistand, som sagsøgeren har indgivet vedrørende psykisk chikane.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand af 13. februar 2013.

Annullation af afgørelsen af 18. december 2013om afslag på sagsøgerens klage af 26. august 2013.

Sagsøgerens tildeles en erstatning som kompensation for hans tab på EUR 7 500 for det økonomiske tab og på EUR 50 000 for det ikke-økonomiske tab.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.