Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 24. martā – ZZ/Parlaments

(lieta F-26/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi, C. Bernard-Glanz un A. Tymen, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja iesniegtais lūgums sniegt palīdzību saistībā ar psiholoģisku vardarbību

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja 2013. gada 13. februāra lūgums sniegt palīdzību;

atcelt 2013. gada 18. decembra lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja 2013. gada 26. augusta sūdzība;piešķirt prasītājam zaudējumu atlīdzību, lai kompensētu viņam nodarīto kaitējumu, EUR 7500 apmērā kā atlīdzību par mantisko kaitējumu un EUR 50 000 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu;piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.