Language of document :

Beroep ingesteld op 24 maart 2014 – ZZ / Parlement

(Zaak F-26/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi, C. Bernard-Glanz en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek om bijstand dat verzoeker wegens psychisch geweld heeft ingediend

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om bijstand van 13 februari 2013;

nietigverklaring van het besluit van 18 december 2013 tot afwijzing van verzoekers klacht van 26 augustus 2013;

toekenning aan verzoeker van een bedrag van 7 500 EUR ter vergoeding van de materiële schade en een bedrag van 50 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van het Parlement in de kosten van de procedure.