Language of document :

Talan väckt den 24 mars 2014 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-26/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi, C. Bernard-Glanz och A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om bistånd på grund av mobbning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta beslutet att avslå sökandens begäran om bistånd av den 13 februari 2013,

ogiltigförklara beslutet av den 18 december 2013 att avslå sökandens klagomål av den 26 augusti 2013,

tillerkänna sökanden skadestånd som ersättning för skada med ett belopp om 7.500 euro för materiell skada och ett belopp om 50.000 euro för ideell skada,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.