Language of document :

21. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi F-24/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemiku 1. oktoober 2011–31. detsember 2012 kohta ja kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada hageja kohta koostatud lõplik ja hindaja allkirjastatud hindamisaruanne ajavahemiku 1. oktoober 2011–31. detsember 2012 kohta;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt hageja kasuks välja talle vaidlusaluse hindamisaruandega tekitatud mittevaralise kahju piisav hüvitis summas, mille määrab kohus, kuid mis ei ole siiski väiksem kui 500 eurot;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.