Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – ZZ/ITSB

(lieta F-24/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – H. Tettenborn, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim un atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētāja apstiprināto novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim, ko sagatavoja un parakstīja novērtētājs;piespriest ITSB samaksāt atbilstošu kompensāciju pēc Tiesas ieskatiem – kas nav mazāka par EUR 500 – prasītājam par morālo un materiālo kaitējumu, ko viņš cietis apstrīdētā novērtējuma ziņojuma dēļ;piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.