Language of document :

Beroep ingesteld op 28 maart 2014 – ZZ / Commissie

(Zaak F-30/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: V. Wellens, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker de tuchtmaatregel van terugzetting in rang op te leggen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoeker de maatregel van terugzetting in rang op te leggen, op grond dat hij de Commissie er niet van op de hoogte heeft gesteld dat hij naast de gezinstoelagen voor kinderen ten laste in de zin van artikel 67, lid 2, van het Ambtenarenstatuut, een soortgelijke nationale toelage ontving;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.