Language of document :

Talan väckt den 28 mars 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-30/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten V. Wellens)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att såsom disciplinåtgärd flytta ned sökanden till en lägre lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om nedflyttning av sökanden till en lägre lönegrad på grund av sökandens underlåtelse att till kommissionen anmäla att vederbörande, utöver de familjetillägg för barn som anges i artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna, även erhöll ett likartat nationellt tillägg, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.