Language of document :

Προσφυγή της 31ης Μαρτίου 2014 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-149/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Πατακιά και E. Manhaeve)

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία

Αιτήματα:

Να διαπιστωθεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργική προέλευσης διότι δεν χαρακτήρισε περιοχές που χαρακτηρίζονται από την παρουσία μαζών υπογείων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από υπερβολική περιεκτικότητα νιτρικών ιόντων και/ή φαινόμενο ευτροφισμού ως « ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες » ΝΕΖ, χαρακτηρισμός που όφειλε να έχει γίνει βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και ότι, επιπροσθέτως, μη έχοντας εκπονήσει τα προγράμματα δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ίδιας οδηγίας εντός ενός έτους μετά από προβλεπόμενους από το άρθρο 3 παράγραφος 4 της Οδηγίας χαρακτηρισμούς, η Ελληνική Δημοκρατία παραβίασε επίσης τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Να καταδικαστεί η Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

1.    Η οδηγία για τη νιτρορύπανση αποβλέπει στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και, περαιτέρω, στην πρόληψη της ρύπανσης αυτού του είδους. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να λάβουν διάφορα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Μεταξύ των σχετικών υποχρεώσεων συγκαταλέγεται «ο χαρακτηρισμός των περιοχών που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών και των οποίων τα ύδατα:

α) απορρέουν σε γλυκά επιφανειακά ή/και υπόγεια ύδατα (άρθρο 3, παράρτημα 1) που περιέχουν ή θα μπορούσαν να περιέχουν περισσότερο από 50 mg/l νιτρικών ιόντων, εάν δεν ληφθούν τα μέτρα που ορίζει η οδηγία για τη νιτρορύπανση, και

β) απορρέουν σε χώρους γλυκού νερού, εκβολές ποταμών, παράκτια και θαλάσσια ύδατα που είναι ή μπορεί να γίνουν ευτροφικά, εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Οι ανωτέρω περιοχές καλούνται «ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνη» ή NEZ.

2.    Η Επιτροπή διενήργησε τεχνική εξέταση του χαρακτηρισμού των NEZ από την Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο της οδηγίας και, με βάση την εξέταση αυτή, θεώρησε ότι πρέπει να επεκταθεί ο χαρακτηρισμός NEZ, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της οδηγίας, 3.     Από τα στοιχεία για τις συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων που υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή (βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας, και για την περίοδο 2004-2007 αλλά και για την περίοδο 2008-2011) και ιδίως με βάση τα δεδομένα για την μέση και μέγιστη τιμή των συγκεντρώσεων των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα και τα δεδομένα σχετικά με τα ευτροφικά επιφανειακά ύδατα (εικόνες 3 και 4), η Επιτροπή προσδιόρισε 9 περιοχές οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ΝΕΖ και/ή για τις οποίες θα πρέπει να επεκταθεί η τρέχουσα ζώνη χαρακτηρισμού.4.    Αφού προέβη σε ανάλυση, κατά περιοχή, η Επιτροπή αιτείται από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης διότι δεν χαρακτήρισε περιοχές που χαρακτηρίζονται από την παρουσία μαζών υπογείων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από υπερβολική περιεκτικότητα νιτρικών ιόντων και/ή από το φαινόμενο ευτροφισμού ως NEZ, χαρακτηρισμός που όφειλε να είχε γίνει βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.5.    Επιπροσθέτως, μη έχοντας εκπονήσει τα προγράμματα δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ίδιας οδηγίας εντός ενός έτους μετά από τους προβλεπόμενους από το άρθρο 3 παράγρα

φος 4 της Οδηγίας χαρακτηρισμούς, η Ελληνική Δημοκρατία παραβίασε επίσης τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.