Language of document :

Kanne 28.3.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-29/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

PMO:n sellaisten päätösten kumoaminen, joilla kumottiin ja korvattiin alkuperäiset ehdotukset, jotka koskivat ennen Euroopan parlamentin palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtoa, kantajan komissioon siirtymisen jälkeen

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 18.12.2013 tekemä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi sähköpostilla 19.12.2013 ja jolla hylättiin kantajan 9.9.2013 tekemät oikaisuvaatimukset PMO:n 10.6.2013 tekemistä päätöksistä

myös mainitut PMO:n 10.6.2013 tekemät päätökset, joita kantajan oikaisuvaatimukset koskivat, on kumottava tarpeellisilta osilta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti sekä asian käsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset ja erityisesti matka- ja oleskelukulut sekä asianajajan palkkio työjärjestyksen 91 artiklan b alakohdan mukaisesti.