Language of document :

Tužba podnesena 28. ožujka 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-29/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: L. Vogel, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluka PMO-a kojima se poništavaju i zamjenjuju prvobitni prijedlozi prijenosa prava na mirovinu stečenih prije stupanja u službu Europskog parlamenta, nakon što je tužitelj premješten u Komisiju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku koju je AIPN donio 18. prosinca 2013., koja je dostavljena tužitelju putem elektroničke pošte 19. prosinca 2013., kojom se odbijaju pritužbe koje je tužitelj podnio 9. rujna 2013. protiv odluka PMO-a od 10. lipnja 2013.;

ako je potrebno, poništiti također i navedene odluke koje je donio PMO 10. lipnja 2013., protiv kojih je tužitelj podnio pritužbe;naložiti tuženiku snošenje troškova ovog postupka na temelju članka 87. Poslovnika, kao i nužne troškove stranaka u svrhu postupka, i osobito, troškove nastanjenja, putne troškove i troškove boravka, kao i odvjetničke naknade primjenom članka 91. točke (b) istog propisa.