Language of document :

Tužba podnesena 7. veljače 2014. – ZZ protiv CdT

(Predmet F-12/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: N. Cambonie, D. Ciolino i E. Macchi, odvjetnici)

Tuženik: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije o odbijanju zahtjeva tužitelja, podnesenog na temelju članka 90. stavka 1. Pravilnika o osoblju, za usvajanje odluke o davanju tužitelju isprike, kao i naknade štete koju je pretrpio.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti implicitnu odluku CdT-a o odbijanju, odnosno odluku o odbijanju pisma odvjetnika koji zastupa CdT, koje sadrži odluku od 10. travnja 2013. i, u slučaju potrebe, potvrdnu odluku CdT-a od 8. studenog 2013. o odbijanju zahtjeva tužitelja za donošenje odluke; proglasiti CdT odgovornim za štetu koju je tužitelj pretrpio te mu stoga dodijeliti naknadu štete i kamate u iznosu od 306.733,60 eura za materijalnu štetu i 130.000,00 eura za nematerijalnu štetu, ili bilo koji drugi iznos, čak i veći, koji odredi Službenički sud, odnosno prema mišljenju vještaka;naložiti CdT-u snošenje troškova.