Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 7. februārī – ZZ/CdT

(lieta F-12/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – N. Cambonie, D. Ciolino un E. Macchi, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, pieņemt lēmumu prasītājam atvainoties un atlīdzināt viņam radītos zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt CdT netiešo lēmumu par noraidīšanu, vai arī lēmumu par noraidīšanu, kas ietverts CdT advokāta 2013. gada 10. aprīļa vēstulē, un tiktāl, ciktāl nepieciešams, CdT 2013. gada 8. novembra apstiprinošo lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja prasība pieņemt lēmumu;CdT atzīt par atbildīgu kaitējumā, kas nodarīts prasītājam, un tādēļ piespriest prasītājam pārskaitīt EUR 306 733,60 par viņam radītājiem materiālajiem zaudējumiem un EUR 130 000 – par nodarīto morālo kaitējumu, vai pat lielāku summu, kādu Civildienesta tiesa vai eksperti uzskatīs par atbilstošu;piespriest CdT atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.