Language of document :

Beroep ingesteld op 7 februari 2014 – ZZ / CdT

(Zaak F-12/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: N. Cambonie, D. Ciolino en E. Macchi, advocaten)

Verwerende partij: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie tot afwijzing van verzoekers op basis van artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediende verzoek om een besluit te nemen waarbij hem excuses wordt aangeboden en de door hem geleden schade wordt vergoed

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend afwijzend besluit van het CdT, dan wel het afwijzend besluit in het schrijven van de advocaat die het CdT vertegenwoordigt van 10 april 2013 en, voor zover nodig, van het bevestigend besluit van het CdT van 8 november 2013 tot afwijzing van het verzoek om een besluit jegens verzoeker te nemen;

verklaring dat het CdT verantwoordelijk is voor de door verzoeker geleden schade en derhalve toekenning van een bedrag van 306 733,33 EUR aan hem voor de materiële schade en 130 000 EUR voor de immateriële schade, dan welk elk ander zelfs hoger bedrag waartoe door het Gerecht of door verklaringen van deskundigen zal worden besloten;

verwijzing van het CdT in de kosten van de procedure.