Language of document :

Acțiune introdusă la 7 februarie 2014 – ZZ/CdT

(Cauza F-12/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: N. Cambonie, D. Ciolino și E. Macchi, avocați)

Pârât: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene prin care s-a respins cererea formulată de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut de adoptare a unei decizii prin care să i se prezinte scuze și să i se repare prejudiciul pe care l-ar fi suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite de respingere a CdT sau a deciziei de respingere a scrisorii care emană de la avocatul care reprezintă CdT privind decizia din data de 10 aprilie 2013 și, în măsura în care este necesar, a deciziei confirmative a CdT din data de 8 noiembrie 2013 prin care se respinge cererea de luare a unei decizii formulată de reclamant;declararea faptului că CdT răspunde pentru prejudiciile suferite de reclamant și, în consecință, acordarea unor daune-interese reclamantului în cuantum de 306.733,60 de euro pentru prejudiciul material și de 130.000 de euro pentru prejudiciul moral, sau a oricărei alte sume, chiar superioare, stabilite de Tribunal sau de experți;obligarea CdT la plata cheltuielilor de judecată.