Language of document :

Tožba, vložena 7. februarja 2014 – ZZ proti CdT

(Zadeva F-12/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: N. Cambonie, D. Ciolino in E. Macchi, odvetniki)

Tožena stranka: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Prevajalskega centra za organe Evropske unije o zavrnitvi zahtevka tožeče stranke, vloženega na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, za sprejetje odločbe, ki vsebuje opravičilo in se nanaša na povrnitev škode, ki naj bi jo utrpela.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe CdT o zavrnitvi zaradi molka organa, sicer pa razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi dopisa odvetnika, ki zastopa CdT, v katerem je bila vsebovana odločba z dne 10. aprila 2013, in po potrebi, potrditvene odločbe CdT z dne 8. novembra 2013, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke za sprejetje odločbe;razglasitev Cdt za odgovornega za škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka, kateri naj se dodeli odškodnina v višini 306.733,60 EUR za premoženjsko škodo in 130.000,00 EUR za nepremoženjsko škodo, ali še višji znesek, ki ga določi Splošno sodišče ali pa strokovnjaki;CdT naj se naloži plačilo stroškov.