Language of document :

Talan väckt den 7 februari 2014 – ZZ mot CdT

(Mål F-12/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna N. Cambonie, D. Ciolino och E. Macchi)

Svarande: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet från Översättningscentrum för Europeiska unionens organ om avslag på sökandens begäran att med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut innehållande en ursäkt till sökanden och skadestånd för den skada som han lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta beslutet från CdT, och i annat fall beslutet om avslag i brevet från den advokat som representerar CdT av den 10 april 2013, och i den mån det är nödvändigt, det bekräftande beslutet från CdT av den 8 november 2013 om avslag på begäran om att beslut ska fattas rörande sökanden,

förklara att CdT är ansvarig för den skada som sökanden lidit, och att bevilja skadestånd jämte ränta till sökanden med ett belopp motsvarande 306.733,60 euro för den materiella skadan och 130.000 euro för den ideella skadan, och eventuellt högre belopp efter vad Tribunalen, eller i annat fall experter, fastslår, och

förplikta CdT att ersätta rättegångskostnaderna.