Language of document :

Žaloba podaná dne 19. února 2014 – ZZ v. Parlament

(Věc F-75/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu o ukončení pracovní smlouvy žalobce po uplynutí jeho prodloužené zkušební doby.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2013 o jeho propuštění s účinností od 15. července 2013;

stanovit částku, která mu má být vedle úroků z prodlení zaplacena jako náhrada škody v případě, že Evropský parlament bude tvrdit, že je právně nemožné žalobce znovu začlenit tím, že by ho jmenoval úředníkem, na 45 000 eur; uložit Parlamentu náhradu veškerých nákladů řízení.