Language of document :

Sag anlagt den 19. februar 2014 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-15/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Parlamentets afgørelse om at opsige sagsøgerens kontrakt efter udløbet af den forlængede prøvetid.

Sagsøgeren påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af den 12. april 2013 om at afskedige sagsøgeren pr. 15. juli 2013 annulleres.

Den erstatning, der skal betales til sagsøgeren, såfremt Europa-Parlamentet hævder, at det er retligt umuligt, at han genansættes ved en fastansættelse, fastsættes til 45 000 EUR med tillæg af morarenter.

Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.