Language of document :

19. veebruaril 2014 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-15/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada parlamendi otsus lõpetada hageja tööleping pärast tema katseaja pikendamise perioodi lõppemist.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi 12. aprilli 2013. aasta otsus vabastada hageja teenistusest alates 15. juulist 2013;

määrata kindlaks, et Euroopa Parlament on kohustatud maksma talle 45 000 eurot, millele lisandub viivisintress, juhul kui see institutsioon tugineks sellele, et tema tööle ennistamine ametnikuna oleks juriidiliselt võimatu;

mõista kõik kulud välja Euroopa Parlamendilt.