Language of document :

Tužba podnesena 19. veljače 2014. – ZZ protiv Parlamenta

(Predmet F-15/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: A. Salerno, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Parlamenta o otkazu ugovora o radu s tužiteljem po isteku razdoblja produljenja probnog rada.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku Europskog parlamenta od 12. travnja 2013. o njegovom otkazu, s učinkom od 15. srpnja 2013.;

odrediti naknadu u iznosu od 45.000,00 eura, zajedno sa zateznom kamatom, koja će se platiti tužitelju u slučaju da se Europski parlament pozove na pravnu nemogućnost vraćanja tužitelja na rad zapošljavanjem na stalno radno mjesto;naložiti Parlamentu snošenje svih troškova.