Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 19. februārī – ZZ/Parlaments

(lieta F-15/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – A. Salerno, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Parlamenta lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu pēc viņa pārbaudes laika pagarinājuma beigām

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. aprīļa lēmumu par atlaišanu, sākot ar 2013. gada 15. jūliju;

noteikt zaudējumu atlīdzību EUR 45 000 apmērā, pieskaitot nokavējuma procentus, kas jāmaksā prasītājam, ja Eiropas Parlaments atsauktos uz juridisku neiespējamību viņu atkārtoti pieņemt darbā pastāvīgā amatā;piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.