Language of document :

Beroep ingesteld op 19 februari 2014 – ZZ / Parlement

(Zaak F-15/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Parlement om verzoekers arbeidsovereenkomst na de periode van verlenging van zijn proeftijd te beëindigen

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het Europees Parlement van 12 april 2013 om verzoeker met ingang van 15 juli 2013 te ontslaan nietig verklaren;

het bedrag van de vergoeding die verzoeker verschuldigd zou zijn indien het Parlement zich beroept op een onmogelijkheid om hem opnieuw in dienst te nemen en hem een vaste aanstelling te geven, vaststellen op 45 000 EUR plus vertragingsrente;

het Parlement verwijzen in alle kosten.