Language of document :

Acțiune introdusă la 19 februarie 2014 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-15/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European de reziliere a contractului de muncă al reclamantului la terminarea perioadei de prelungire a perioadei de probă

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European din data de 12 aprilie 2013 de concediere a acestuia cu efect de la 15 iulie 2013;stabilirea la suma de 45 000 de euro, plus dobânzi de întârziere, a cuantumului indemnizației care ar fi datorată reclamantului în cazul în care Parlamentul European ar invoca o imposibilitate juridică de a-l reintegra prin titularizarea sa șiobligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.