Language of document :

Tožba, vložena 19. februarja 2014 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-15/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke po izteku podaljšanja njene poskusne dobe.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta z dne 12. aprila 2013 o odpustu tožeče stranke z učinkom 15 julija 2013;

znesek odškodnine, ki naj se tožeči stranki izplača v primeru, da bi Evropski parlament uveljavljal pravno nezmožnost, da jo ponovno pozove na delo s tem da jo imenuje za uradnico, naj se določi v višini 45.000 EUR, skupaj z zamudnimi obrestmi;vse stroške naj nosi Parlament.