Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 30 април 2014 г. — Michel/Европейската федерация на транспортните работници (ETF)

(Дело F-88/08 RENV)

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.