Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 30. april 2014 – Michel mod ETF

(Sag F-88/08 RENV)

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________