Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 aprilie 2014 – Michel/ETF

(Cauza F--88/08 RENV)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________