Language of document :

Žaloba podaná dne 4. března 2014 – ZZ v. Parlament

(Věc F-17/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepřidělit žalobci tři body za zásluhy při povyšování za rok 2012

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 3. července 2013, týkajícího se bodů za zásluhy za rok 2012;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 6. prosince 2013 o zamítnutí stížnosti;uložit žalovanému náhradu veškerých nákladů řízení.