Language of document :

Sag anlagt den 4. marts 2014 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-17/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Casado García-Hirschfeld)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren tre point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2012.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 3. juli 2013 om point for fortjeneste for 2012 annulleres.

Om fornødent: afgørelsen af 6. december 2013 om afslag på klagen annulleres.

Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.