Language of document :

Kanne 4.3.2014 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-17/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä vuoden 2012 ylennyskierroksella kolme ansiopistettä.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen vuoden 2012 ylennyspisteistä 3.7.2013 tekemä päätös on kumottava

valituksen hylkäämisestä 6.12.2013 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin se on tarpeellista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.