Language of document :

Tužba podnesena 4. ožujka 2014. – ZZ protiv Parlamenta

(Predmet F-17/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o nedodjeli tri boda za uspješnost tuženiku u postupku unaprjeđenja za 2012.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku tijela za imenovanje od 3. srpnja 2013. u odnosu na odluko o bodovima za uspješnost za 2012. godinu;

Poništiti, u mjeri u kojoj je potrebno, odluku od 6. prosinca 2013. o odbijanju žalbe; naložiti tuženiku snošenje svih troškova.