Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 4. martā – ZZ/Parlaments

(lieta F-17/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājam trīs nopelnu punktus 2012. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2013. gada 3. jūlija lēmumu par nopelnu punktiem attiecībā uz 2012. gadu;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2013. gada 6. decembra lēmumu par sūdzības noraidīšanu;piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.