Language of document :

Beroep ingesteld op 4 maart 2014 – ZZ / Parlement

(Zaak F-17/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2012 niet drie meritepunten te geven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 3 juli 2013 betreffende het besluit inzake de meritepunten voor het jaar 2012;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 6 december 2013 tot afwijzing van de klacht;

verwijzing van de verwerende partij in alle kosten.