Language of document :

Acțiune introdusă la 4 martie 2014 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-17/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu atribui trei puncte de merit reclamantului în cadrul exercițiului de promovare 2012

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 3 iulie 2013 privind punctele de merit pentru anul 2012;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei din 6 decembrie 2013 de respingere a reclamației;obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.