Language of document :

Žaloba podaná 4. marca 2014 – ZZ/Parlament

(vec F-17/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepridelení troch bodov za zásluhy žalobcovi pri povyšovaní za rok 2012

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 3. júla 2013, ktorým sa rozhodlo o bodoch za zásluhy za rok 2012,

zrušiť rozhodnutie zo 6. decembra 2013 o zamietnutí sťažnosti v rozsahu, v akom je to potrebné,zaviazať žalovaného na náhradu všetkých trov konania.