Language of document :

Talan väckt den 4 mars 2014 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-17/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte tilldela sökanden tre meritpoäng vid befordringsförfarandet år 2012.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 3 juli 2013 angående beslutet om meritpoäng för år 2012,

vid behov ogiltigförklara beslutet av den 6 december 2013 om avslag på klagomålet, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader.