Language of document :

Tužba podnesena 28. ožujka 2014. – ZZ protiv ESVD

(Predmet F-28/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J.-N. Louis i D. de Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)

Predmet i opis spora

Poništenje odluka Visoke predstavnice Europske unije o otkazu ugovora o radu članu privremenog osoblja, odbijanju njegovog saslušanja zbog zlostavljanja, odbijanju njegovog zahtjeva za određivanje vanjskog istražitelja i registriranju njegove pritužbe kao zahtjeva.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku Visoke predstavnice Europske unije/potpredsjednice Europske komisije od 20. prosinca 2013. o otkazu ugovora o radu članu privremenog osoblja u smislu članka 2. točke (e) Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Unije (CEOS) s tužiteljem, s učinkom od 31. ožujka 2014.;

poništiti odluku Visoke predstavnice/potpredsjednice o odbijanju saslušanja koje je tužitelj izričito zahtijevao u popratnom pismu njegovoj pritužbi od 9. prosinca upućenoj protiv glavnog voditelja poslovanja CEOS-a zbog zlostavljanja;poništiti odluku Visoke predstavnice/potpredsjednice o odbijanju njegovog zahtjeva za određivanje vanjskog istražitelja vrlo visoke razine, s velikim iskustvom glede radnih uvjeta koji se primjenjuju na institucije Europske unije i koji je besprijekorno nepristran, kako bi se utvrdile činjenice, donijeli zaključci i preporuke Visokoj predstavnici/potpredsjednici o mjerama koje je potrebno poduzeti slijedom navedene pritužbe ;poništiti odluku Visoke predstavnice/potpredsjednice o registriranju njegove pritužbe kao zahtjeva i njegovim upućivanjem na postupanje DG HR.D.2 „Pravni po

slovi, komunikacije i odnosi s dionicima“, u kojem niti jedan član nije u istom platnom razredu niti ima autoritet dužnosnika protiv kojeg je podnesena pritužba;naložiti ESVD-u snošenje troškova.